Es consumeixen 955 tones d’avellanes el 2019 a Catalunya

des. 10, 2020 | Notícies

Les llars catalanes van consumir 955 tones d’avellanes l’any 2019, xifra que l’Oficina Tècnica de l’Avellana vol incrementar amb un major coneixement i valorització d’aquesta fruita seca. Foto: DARP

A Catalunya, hi ha gairebé 9.000 hectàrees d’avellaners, dels quals al voltant del 90% són a Tarragona i la resta a Girona, d’acord amb les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catlunya, que reflecteixen que, entre els agricultors que tenen avellaner, aquest acostuma a ser el seu cultiu principal, amb un percentatge superior al 70% de la seva superfície.

Segons el DARP, en aquests moments el 20% de les plantacions tenen menys de 10 anys al Camp de Tarragona, el que vol dir que han d’entrar en plena producció i que, per tant, és un sector amb molt futur.

L’Oficina Tècnica de l’Avellana està impulsada pel Departament d’Agricultura i gestionada pel centre tecnològic Eurecat des de les seves seus a Vila-seca i Reus, i treballa de manera vinculada amb el sector per a la seva dinamització i promoció. Una de les principals funcions ja iniciades d’aquesta Oficina se centra a donar suport al sector per a la creació de la Interprofessional de l’Avellana, una estructura que permeti unificar estratègies i que és clau per a l’organització de tots els agents. Altres accions estratègiques que duu a terme són oferir suport especialitzat a la innovació als petits productors i cooperatives per millorar-nela competitivitat i proveir el mercat amb el millor producte amb una major eficàcia, i la creació d’un panel de tastadors experts oficial.

Ajudes al sector

El DARP ha compensat 217 productors d’avellana amb ajuts directes per la davallada de producció del 2018. Les ajudes corresponen a unes 2.000 hectàrees aproximades de conreu d’avellana i han permès pal·liar la situació econòmica de les persones titulars d’explotacions afectades per les condicions meteorològiques adverses.

A més, també es va facilitar que 51 productors s’acollissin a crèdits específics per a joves pagesos amb superfície d’avellaner. Aquesta línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF) encara és vigent i bonifica el 100% dels interessos de tot el període i la comissió d’obertura, amb un import màxim de 2.000 euros per persona beneficiària i any. Dins dels ajuts associats de la Política Agrària Comuna (PAC) la conselleria va fer efectius, l’any 2018, un total de 835.296 euros a 5.871 beneficiaris per la fruita seca i la garrofa i, el 2019, 793.006 euros a 5.784 beneficiaris.