Abonats els ajuts destinats a millorar l’activitat de 14 petits escorxadors catalans

gen. 21, 2021 | Notícies

El Departament d’Agricultura (DARP) ha fetel pagament destinat a petits escorxadors d’ungulats domèstics per un import de 87.496,31 euros. Un total de 14 escorxadors repartits pel territori reben aquest suport econòmic que els permetrà fer inversions per promoure i fomentar la innovació, eficiència i competitivitat de les seves instal·lacions i donar continuïtat a la seva activitat. Foto: I. F.

Els beneficiaris potencials d’aquest ajut eren 54 escorxadors, dels quals només 18 van sol·licitar-lo i al final 14 han pogut beneficiar-se del cobrament de l’ajut. Aquest ajut es desenvolupa amb la finalitat de fomentar la sostenibilitat de la producció primària i el comerç de productes de proximitat i garantir la fixació de persones a les zones més desfavorides dotant-les de recursos per poder desenvolupar la seva activitat econòmica.

L’objecte dels ajuts és promoure i fomentar la innovació, eficiència i competitivitat dels petits escorxadors d’ungulats domèstics que tenen compromesa la seva viabilitat, i donar suport a la implantació de nous petits escorxadors que permetin la integració a la cadena agroalimentària amb menys riscos i més garanties per als productors ramaders mitjançant el suport econòmic a les inversions corresponents als escorxadors i les activitats connexes.

Es tracta d’un ajut plurianual inclòs en un pla de suport a petits escorxadors de Catalunya per fixar el sector ramader al territori, afavorir l’arrelament de la població al medi rural i desenvolupar cadenes de distribució curtes i mercats locals. Així, hi ha la convocatòria de l’any 2020, i hi haurà dues convocatòries més, en els pròxims dos anys, amb un pressupost previst de 600.000 euros per a l’any 2021 i 600.000 euros més per a l’any 2022.

Aquest any 2021, es preveu la publicació d’una nova convocatòria i hi haurà canvis en l’ordre d’ajuts per ampliar els possibles sol·licitants. La idea és poder incloure els petits escorxadors d’aus i lagomorfs, els establiments alimentaris destinats a especejament, manipulació, transformació, elaboració i emmagatzematge de carns fresques i els establiments de manipulació de caça i punts logístics de recollida de caça.

Aquests ajuts contribueixen a millorar l’organització de la cadena alimentària, cosa que inclou la producció, transformació i comercialització dels productes alimentaris d’origen animal, el benestar animal i la gestió de riscos al sector ramader, i la competitivitat dels productors primaris en integrar-los millor a la cadena agroalimentària i afegir valor a les seves produccions. També fomenten la cooperació entre els agents de la cadena de producció, transformació i subministrament al consumidor final en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.