El 25 i 26 de març es faran les eleccions agràries 2021

gen. 28, 2021 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ha publicat al DOGC l’Ordre per la qual es convoquen les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, que se celebraran el 25 i 26 de març. El termini per presentar candidatures finalitza el 7 de febrer, i la campanya electoral serà entre el 10 i el 24 de març. Imatge punts d’acompanyament: DARP

El Decret llei 32/2020, de 22 de setembre, pel qual es modifica la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, va introduir la modalitat de vot electrònic de manera que, mitjançant aquesta convocatòria, es determina que les eleccions agràries 2021 se celebraran únicament pel sistema de votació electrònica.

La sistemàtica d’aquestes eleccions, les primeres que es faran amb votació electrònica, s’ha consensuat amb les organitzacions professionals agràries que tenen representació a la Taula Agrària. El 25 de març, els electors i les electores (uns 20.500) podran votar per mitjans electrònics de manera remota i, també, per mitjans electrònics de manera presencial en 209 punts d’acompanyament distribuïts arreu del país. El 26 de març serà el segon i darrer dia de votació per mitjans electrònics de manera presencial en 67 punts d’acompanyament al vot electrònic.

Elspunts d’acompanyamenta la votació electrònica s’han distribuït arreu de Catalunya segons el nombre d’electors de cada comarca i estan emplaçats en seus del DARP, en ajuntaments i en els punts TIC que gestiona el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Aquests punts per a la votació electrònica presencial s’han establert aplicant un criteri de distància entre el domicili de l’elector/a i el punt d’acompanyament a la votació de manera que no calgui una durada del desplaçament necessari de més de 20 minuts.

En tots aquests punts, s’aplicaran les mesures i els protocols Covid-19 necessaris, i estaran assistits per una persona habilitada com a representant del DARP. El mapa amb els punts d’acompanyament a la votació electrònica apareix a la imatge d’aquesta informació.

El sistema de votació electrònica es compon del cens universal, una urna electrònica i la plataforma tecnològica de votació electrònica, que ha estat adjudicada a l’empresa especialitzada MINSAIT, responsable tecnològica de processos electorals arreu del món.