Obertes les preinscripcions de les escoles agràries als cicles formatius

maig 11, 2021 | Notícies

Les escoles agràriesdel Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya han obert unnou període de preinscripcionsals cicles formatius que imparteixen. Foto: DARP

Així, de l’11 al 17 de maig es pot realitzar la preinscripció als cicles formatius de grau mitjài del 25 al 31 de maig, essol·licitarà la preinscripció als cicles formatius de grau superior.

Durant el curs acadèmic 2021 – 2022, aquests centres oferiran un total d’11cicles formatius de grau mitjà, enfocats a diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

Pel que fa als degrau superior, també s’impartiran 11 cicles formatius de sectors diversos: el paisatgisme i el medi rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i l’assistència en sanitat animal.

Fort impuls de la formació a distància

Com a novetat respecte al curs anterior, destaca la posada en marxa delprimer CFGM de Producció Agropecuària a distància de Catalunya, impartit per l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Són uns estudis pioners, promoguts pel DARP i el Departament d’Educació, que tenen l’objectiu de formar tècnics en producció agropecuària per treballar en sectors d’activitat relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, atenent a criteris de qualitat, rendibilitat, traçabilitat, benestar animal i seguretat alimentària. En el cas d’aquest cicle formatiu, es segueix el calendari de preinscripcions de l’IOC i per tant, els interessatses podien preinscriure’s al primer semestre del curs 2021–2022del 3 al 13 de maig.

Des del Servei de Formació Agrària (SFA) s’està treballant activament per potenciar la formació a distància (FAD), una metodologia que s’adapta a les necessitats formatives del sector agropecuari, forestal i alimentari i permet que l’alumne tingui més flexibilitat i autonomia, mantenint en tot moment la qualitat formativa gràcies a eines innovadores d’aprenentatge en línia.

Recentment, la Formació a Distància ha estrenat la nova metodologia d’aprenentatge ‘Learning by doing’ on els coneixements i les competències s’adquireixen principalment mitjançant la simulació de situacions reals, amb l’objectiu que l’alumne practiqui aspectes que podrà aplicar a la seva empresa o lloc de treball.

Crear sinergies

Un dels trets distintius de les Escoles Agràries és la capacitat que tenen els centres de crear sinergies i xarxa entre ells. Durant els últims 2 anys, l’Escola Agrària del Pallarsi l’Escola Agrària de l’Empordàhan treballat conjuntament per especialitzar-se i consolidar-se en el camp de la indústria alimentària. Per una banda, l’escola situada a Talarn (Pallars Jussà) està enfocada a l’elaboració de productes alimentaris artesanals de muntanya. D’altra banda, l’escola de Monells (Baix Empordà) està centrada en formar tècnics per treballar a la gran indústria alimentària.

Tant és així que tots aquells alumnes que estudiïn elcurs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, oferta parcial del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústria Alimentària, que imparteix l’Escola Agrària del Pallars, podran realitzar un segon curs a l’Escola Agrària de l’Empordà i finalitzar el cicle per a obtenir la titulació de tècnic superior en Processos i Qualitat en la Indústria alimentària.