Comença el control biològic per combatre el cotonet dels cítrics a les Terres de l’Ebre

maig 14, 2021 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha fet en una finca del terme municipal de Tortosa (Baix Ebre) els primers alliberaments de l’insecte parasitoideAnagyrus aberiaea camps de cítrics atalans per al control de la plaga del cotonet de les Valls o de Sud-àfrica,Delottococcus aberiae. Foto: DARP

Aquesta nova plaga és un insecte preudocòccid que provoca greus deformacions en els fruits en creixement i en fa inviable la comercialització, i els seus danys poden afectar fins al 40% de la collita. Va ser detectada per primera vegada a la pençinsula ibèrica al nord de la província de València l’any 2009. D’aleshores ençà, s’ha estès pels cítrics de les províncies de Castelló i València. La primera detecció a Catalunya es va produir l’any 2018, i actualment hi ha constància de com a mínim 14 focus distribuïts per la zona productora de cítrics de les Terres de l’Ebre.

Durant els darrers mesos, l’IRTA ha encetat a les seves instal·lacions d’Amposta, per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un procés de cria d’aquest insecte parasitoide per iniciar alliberaments de manera regular als camps de cítrics afectats per la plaga. Atesa l’absència a Catalunya d’insectes paràsits autòctons eficaços contra aquesta plaga, se’n va autoritzar la importació de Sudàfrica, zona d’origen del cotonet, per realitzar estudis d’especificitat, i recentment se n’ha autoritzat la cria i l’alliberament al camp.

Els insectes que s’estan alliberant es reprodueixen dins del cos del cotonet, en causen la mort i n’emergeix un nou insecte paràsit adult. La previsió, d’acord amb els antecedents i estudis previs, és que els alliberaments tinguin un caràcter inoculatiu, de manera que, una vegada s’alliberi al camp, el parasitoide es dispersi per l’agrosistema citrícola i augmenti les seves poblacions sobre les poblacions mateixes del cotonet. En aquesta primera actuació s’han alliberat prop de 400 exemplars de parasitoides.

El Departament d’Agricultura va informar sobre aquests nous tractaments biològics al sector dels cítrics a través de la reunió de la Taula Sectorial dels Cítrics, el passat 29 d’abril.

Reducció de l’us de productes fitosanitaris

Actuacions com laquesta s’emmarquen dins d’una estratègia de foment del control biològic i alternatiu que està duent a terme el Departament d’Agricultura i que permet reduir l’ús de productes fitosanitaris i obtenir aliments d’una alta qualitat sanitària i mediambiental.

Així, s’està promovent amb èxit en determinats cultius la lluita alternativa a l’ús dels plaguicides convencionals: la captura massiva, la confusió sexual amb feromones i la lluita biològica (alliberament d’insectes útils o afavoriment de marges reservoris o plantació de plantes refugi d’aquests insectes). Aquest foment es fa mitjançant els ajuts agroambientals a diferent tipus de cultius que atorga el Departament als agricultors amb un import anual d’uns 3,7 M€ per implementar tècniques alternatives a la lluita química.

També s’implementen a través de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que són entitats privades sense ànim de lucre que agrupen persones agricultores i que tenen com a objecte col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals. Aquestes agrupacions també reben ajuts anuals del Departament d’Agricultura, que enguany seran d’1,9 M€.

Conjuntament amb l’IRTA i també les ADV, s’està treballant per implantar la lluita biològica en diferents cultius, com és el cas de l’insecte paràsit del cotonet, i en els programes Fruit.Net i Horta.Net es fan estudis d’estratègies de lluita biològica i alternativa als productes fitosanitaris convencionals.