La previsió de collita de préssecs i nectarines de Catalunya baixa un 11% respecte el 2020

maig 26, 2021 | Notícies

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura (DARP), Carmel Mòdol, juntament amb el president de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), Francesc Torres, el director general de l’entitat, Manel Simon, i el president del Comitè de fruita de pinyol de l’entitat, Sebastià Escarp, han presentat les previsions de collita de préssec i nectarina a Catalunya aquest any. Foto: Afrucat

Així, segons les dades de previsions de collita de fruita de pinyol de Catalunya, elaborades per Afrucat per encàrrec del Departament d’Agricultura, la producció de la campanya 2021 disminuirà un 11% respecte l’any 2020 situant-se en les 306.610 tones. S’ha de tenir en compte, però, que l’any 2020 va ser un any de poca producció, amb una baixada del 33% respecte el 2019.

Per grups, i respecte l’any 2020, el préssec rodó baixarà un -5% (76.320 t), el préssec pla disminuirà un 14% (86.660 t), la nectarina baixarà un 13% (121.390 t) i la pavia augmenta un 4% (22.430 t).

Mòdol ha posat en valor que les dades permeten dibuixar unes perspectives més positives que les viscudes pel sector els darrers anys; i ha fet una crida als operadors de la cadena alimentària, sobretot del sector fructícola, a què enguany vagin agafant posicions ja ara en el sentit de començar a tancar operacions per a evitar especulacions. En aquest sentit, ha afegit que “no és any per a especular, és any per a agafar compromisos de preus i subministrament. Tindrem una campanya en millors condicions que l’anterior. I Europa també ha minvat a producció”.

al esmentar que Lleida i Tarragona preveuen fortes davallades de producció a causa de la climatologia, les gelades i les arrencades, amb un retard de la collita d’entre 4 i 7 dies. També cal tenir en compte que s’ha frenat dràsticament el ritme de plantació que, combinat amb les arrencades, fa que minvi la superfície productiva. Malgrat la disminució de la superfície plantada, Barcelona i Girona recuperen part del potencial productiu que van perdre l’any passat però també es troben molt per sota de la producció d’un any normal.

Ara per ara, la floració i el quallat han estat bons, i s’observa un retard de uns 7 dies respecte any passat, segons ha assenyalat Manel Simon.

GRUP 2018 2019 2020 2021 Var (%) Var (%)
20/21 Mit. 18/20

CATALUNYA

Préssec rodó

103.591

122.305

80.401

76.320

-5%

-31,3%

Préssec pla

109.955

133.890

100.800

86.660

-14%

-31,0%

Pavia

21.233

24.667

21.300

22.240

4%

-4,8%

Nectarina

173.870

226.408

140.180

121.390

-13%

-39,9%

TOTAL

408.650

507.270

342.682

306.610

-11%

-33,7%