Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària d’Agroprés

maig 30, 2021 | Notícies

En nom de la presidenta, i segons el que es va acordar en la darrera Junta, usconvoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dimecres dia16 de juny de 2021via Teams.

Donada la dificultat per a fer en aquests moments una trobada presencial com ens agradaria, l’enllaç el trobareu a continuació:

Per unir-vos a una videotrucada a GoogleMeet: meet.google.com/kbh-rfzs-vhc

O obre Meet i introdueix aquestcodi: kbh-rfzs-vhc

Com cada any, presentarem l’informe de presidència, l’estat de comptes 2020, els comptes fins a maig 2021 i comentarem les activitats fetes durant l’any.

Celebraríem l’Assemblea en primera convocatòria a les 18:30 i en segona idefinitiva a les 19:00 hores de la data 16/06/2021sota l’Ordre del dia:

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior

2.Informe del president

3.Estat de comptes a tancament 2020

4.Quotes i pressupost 2021

5.Activitats Agroprés

6.Precs i preguntes