Els eurodiputats exigeixen objectius vinculants per protegir la biodiversitat

juny 16, 2021 | Notícies

El Parlament Europeu (PE) ha aprovat la resolució sobre ‘l’Estratègia de la Unió Europea (UE) sobre la biodiversitat d’aquí a 2030: reintegrar la natura a les nostres vides’, amb 515 vots a favor, 90 en contra i 86 abstencions, que aborda el declivi actual de la biodiversitat a Europa i a tot el món. Foto: I. F.

La natura està decaient a tot el món a un ritme sense precedents. S’estima que, dels vuit milions d’espècies que existeixen, un milió està en perill d’extinció. Per aquest motiu, els eurodiputats acullen amb satisfacció el propòsit de l’estratègia de la UE sobre la biodiversitat per garantir que, abans del 2050, els ecosistemes del món s’hagin recuperat, siguin resilients i estiguin adequadament protegits. Per recolzar aquesta ambició, demanen una Llei Europea de la Biodiversitat, similar a la Llei de Clima.

Els eurodiputats lamenten que la UE no hagi assolit els seus objectius en matèria de biodiversitat per al 2020 i afirmen que la nova estratègia ha d’abordar adequadament els cinc principals factors de la transformació en la naturalesa: els canvis en els usos de terra i de la mar, l’explotació directa d’organismes, el canvi climàtic, la contaminació i les espècies exòtiques invasores. També demanen 20.000 milions d’euros a l’any per a l’acció en matèria de biodiversitat a Europa.

Els eurodiputats exigeixen un ‘Acord de París’ en la pròxima conferència de les Nacions Unides a l’octubre de 2021, que fixarà les prioritats mundials en matèria de biodiversitat per a 2030 i més endavant.

El 30% de la UE han de ser zones protegides

Tot i que la UE compta amb la xarxa de zones protegides més extensa del món, els eurodiputats consideren que és necessari un Pla de Recuperació de la Natura. Reiteren la seva crida perquè al menys el 30% de la superfície terrestre i marítima de la UE compti amb protecció per 2030. A almenys una tercera part d’aquestes zones, inclosos tots els boscos primaris i antics de la UE, ha de quedar pràcticament intacte. Els objectius nacionals han de tenir en compte les diferències en extensió i proporció geogràfica de les zones naturals.

Protecció de la fauna i flora silvestres

Els eurodiputats afirmen que s’ha d’aconseguir un «estat de conservació favorable» per a totes les espècies i hàbitats protegits. A més, almenys el 30% de les espècies ha d’assolir un estatus favorable, o mostrar una forta tendència positiva en aquesta direcció. Segons el text, la UE ha de liderar els esforços per acabar amb el comerç d’espècies en perill d’extinció i de productes derivats.

Biodiversitat en zones urbanes

L’eurocambra dóna suport a la creació d’una Plataforma Europea per a la ecologització urbana juntament amb objectius vinculants sobre la biodiversitat urbana, com una proporció mínima de sostres verds en els edificis nous i la prohibició de l’ús de pesticides químics.

Abelles i altres pol·linitzadors

Els eurodiputats s’oposen a renovar l’aprovació del glifosat a partir del 31 de desembre de 2022 i insisteixen a demanar que la iniciativa de la UE sobre els pol·linitzadors es revisi urgentment. El seu propòsit és incloure un ambiciós marc europeu de seguiment amb objectius i indicadors clars per aturar el declivi dels pol·linitzadors, que són crucials per al medi ambient i la seguretat alimentària.