Finalitza el període de presentació de la DUN i els ajuts directes 2021

juny 22, 2021 | Notícies

El termini per a sol·licitar, a través de la Declaració Agrària (DUN), els ajuts directes i del Contracte Global d’Explotació (CGE) de l’any 2021, finançats amb els fons FEAGA i FEADER de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea, ha finalitzat el 15 de juny. Foto: I. F.

La DUN és la via per la qual es sol·licita els ajuts de la PAC i s’efectua altres tràmits del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Les 48.419 DUNs presentades contenen més de 200.000 tràmits gestionats per diferents Direccions Generals de la conselleria.

Aquest és el tercer any en què es disposa d’un entorn web, el qual ha permès que la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i de la resta de tràmits de la DUN no hagi sofert incidències a conseqüència de la situació excepcional provocada per la COVID-19.

El termini de presentació es va ampliar per la situació extraordinària, i així facilitar la presentació de sol·licituds, i es va fixar el 15 de juny com a data límit per a realitzar modificacions de les DUNs presentades.

El 26 de març va finalitzar el termini de sol·licitud dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, dels quals s’han presentat 546 sol·licituds.

Cal recordar que l’aplicació DUN permet a l’agricultor modificar la informació de la seva explotació durant tot l’any, i d’aquesta manera tenir actualitzades les dades de la seva activitat productiva. Aquesta modalitat d’actualitzar la informació de les explotacions agrícoles en qualsevol moment de l’any ha estat desenvolupada fruit del treball conjunt entre diferents unitats del Departament i les Entitats Col·laboradores. Permetrà donar resposta a les necessitats relacionades amb el Registre d’Explotacions que la nova Reforma de la PAC prevista per al 2023 farà obligatori a totes les administracions agràries a nivell estatal.

Noves tecnologies

Val a dir també que s’ha continuat amb l’impuls i el foment de la utilització de noves tecnologies incorporades a la DUN per a facilitar la tramitació electrònica i integració de les dades dels agricultors i ramaders:

 • FotoDUN

L’app FotoDUN ha permès la comunicació dels agricultors i Entitats Col·laboradores. Aquest any, a hores d’ara, ja s’ha rebut més de 28.000 fotografies geoetiquetades, com a proves documentals per a justificar els canvis i incidències trobades, com, per exemple, danys causats pel temporal Filomena, canvi d’ús, estat del conreu, modificació de conreu, declaració de no inici d’obres, i altres.

 • DUNdoc

La funcionalitat de l’enviament telemàtic al Departament dels documents associats als tràmits sol·licitats redueix els desplaçaments, i facilita la seva gestió. Aquest any es preveu potenciar aquesta eina per a facilitar els tràmits als agricultors i ramaders.

La sol·licitud dels ajuts de la PAC representa el 64% dels tràmits fets a través de la DUN:

 • 98.557 sol·licituds d’ajuts directes
 • 21.873 d’ajuts del CGE
 • De la resta de tràmits, destaquen:
  • 22.188 declaracions del Registre de plantacions fruiteres
  • 15.018 sol·licituds de modificació de dades del Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC)
  • 2.637 comunicacions de venda de proximitat
  • 3.630 declaracions de producte modificat genèticament
  • 7.456 declaració de collita venuda

Pel que fa a joves, remarcar el nombre de sol·licituds de l’ajut complementari de joves que ha arribat a 1.402 sol·licituds, i l’ajut a la primera instal·lació, per al qual s’ha presentat 316 sol·licituds. Destaca, també, l’increment notable de sol·licituds per als ajuts a la Millora de la competitivitat agrària, i per a la mitigació del canvi climàtic de les explotacions agràries.

Pel que fa a la distribució territorial de presentació de DUNs, a la demarcació de Lleida s’ha presentat el 41%, i a la demarcació de Terres de l’Ebre el 20%. Les comarques del Segrià, amb 5.315 DUNs, i el Baix Ebre, amb 3.937, representen el 19% del total presentades a Catalunya. I les comarques de les altres demarcacions on s’ha presentat més DUNs són l’Alt Empordà amb 1.367 a Girona; Osona amb 1.317 a la Catalunya Central; l’Alt Penedès amb 1.580 a Barcelona i el Baix Camp amb 2.366 a Tarragona.