La ramaderia en el punt de mira europeu

jul. 9, 2021 | Opinió |

Estem immersos en un remolí incert respecte al consum de carn. La Comissió Europea anuncia que proposarà la eliminació progressiva de les gàbies per animals de granja (30-06-2021) al·legant una transició vers sistemes ramaders més ètics i sostenibles. Foto: I. F.

Aquesta proposta afecta, en primera instància, a les gallines ponedores, truges i vedells. Desprès s´hi afegiran altres especies animals.

En una carta adreçada al ministre de Consum de l’Estat, Alberto Garzón ,el 7 de juliol de 2021, les diferents organitzacions interprofessionals ramaderes espanyoles manifesten un “estupor” respecte a les afirmacions falses del ministre que distorsionen la realitat. Entre altres afirmacions el Sr. Garzón diu que per a produir 1 Kg de carn es necessiten 15.000 litres d’aigua però omet que el 90% d’aquesta aigua es de pluja o verda. També assegura que el 14’5% dels gasos d’efecte hivernacle provenen de la ramaderia i, en canvi, tan sols ho son el 5’8%

Cal destacar que la ramaderia no contribueix a l’escalfament global com si que ho fan els combustibles fòssils. El metà forma part de un cicle biogènic que s’absorbeix per les plantes en la fotosíntesi.

Finalment, l’ús d’antibiòtics està prohibit des del 2006 i l’Agencia Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA) diu que el nivell de compliment i el sistema de vigilància son sòlids i segurs.

Toni Roca, soci d’Agroprés