El canvi climàtic és el problema més greu al qual s’enfronta el món, segons els europeus

jul. 10, 2021 | Notícies

Una nova enquesta de l’Eurobaròmetre513 de la Comissió Europea (CE), publicada aquesta setmana, indica que la ciutadania europea considera queel canvi climàtic és el problema més greu al qual s’enfronta el món. Més de nou de cada deu enquestats consideren que el canvi climàtic és un problema greu (el 93%), i gairebé vuit de cada deu (el 78%) consideren que és un problema molt greu. Imatge: figura en el document de l’Eurobarómetre 513

Quan se’ls demana que indiquin el problema més greu que ha d’encarar el món, més d’una quarta part (el 29%) escull o bé el canvi climàtic (el 18%), el deteriorament de la natura (el 7%) o els riscos per a la salut provocats per la contaminació (el 4%).

Pel que fa a les mesures que caldria prendre, nou de cada deu europeus (el 90%) pensen queles emissions de gasos d’efecte hivernacle haurien de reduir-se al mínimi que les emissions restants haurien de compensar-se per fer que la UE assoleixi la neutralitat climàtica d’aquí al 2050. Prop de nou de cada deu enquestats (el 87%) creu que és important que la UE es plantegi objectius ambiciosos peraugmentar l’ús de les energies renovables; d’altra banda, el mateix percentatge de ciutadans opina que és important que la UE proporcioni ajuda permillorar l’eficiència energètica.

“Malgrat la pandèmia i les dificultats econòmiques que pateix la ciutadania europea, l’acció per al clima continua gaudint d’un ampli suport. Els europeus són conscients dels riscos a llarg termini que suposen les crisis climàtica i de la biodiversitat, i esperen que la indústria, els governs i la Unió Europea hi plantin cara. Els resultats d’aquesta enquesta de l’Eurobaròmetre són una crida als polítics i les empreses; per a la Comissió Europea, són un motiu afegit per donar la darrera mà al paquet legislatiu ‘Preparats per al 55’, que presentarem properament aquest mes per assegurar-nos que podrem assolir els nostres objectius climàtics», ha declarat el vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu,Frans Timmermans.

Opcions sostenibles

La major part (el 64%) dela ciutadania de la UE ja pren mesures contra el canvi climàtic a nivell individuali escull opcions sostenibles de manera conscient en la seva vida diària. Davant la pregunta sobre qui hauria de fer-se càrrec d’afrontar el canvi climàtic,els ciutadans destaquen que cal una reforma estructuralque complementi les accions individuals i assenyalen també la responsabilitat dels governs (el 63%), les empreses i la indústria (el 58%), i la UE (el 57%). Més de vuit de cada deu europeus enquestats (el 81%) estan d’acord queles energies netes haurien de rebre més ajuts públics, encara que això suposi que els combustibles fòssils rebin menys subvencions. Tres quartes parts de la ciutadania europea (el 75%) creuen que les inversions per a la recuperació econòmica han de centrar-se principalment en la nova economia verda.

Hi ha un consens evident entorn al fet quela lluita contra el canvi climàtic crea oportunitatstant per a la ciutadania com per a l’economia de la UE. Gairebé vuit de cada deu europeus (el 78%) creuen que prendre mesures per al clima fomentarà la innovació, cosa quefarà que les empreses siguin més competitives. Prop de vuit de cada deu enquestats (el 78%) pensen que promoure el coneixement de la UE en matèria de tecnologies netes a països de fora de la UE potajudar a crear nous llocs de treballa la UE. Set de cada deu europeus (el 70%) opinen que reduir les importacions de combustibles fòssils pot ser econòmicament beneficiós per a la UE. Més de set de cada deu enquestats (el 74%) indiquen queel cost dels danys provocats pel canvi climàtic és molt més elevat que el de les inversions necessàries per a la transició verda.

26.669 ciutadans enquestats

L’Eurobaròmetre especial 513 sobre el canvi climàtic va enquestar 26.669ciutadans de diversos grups socials i demogràfics als 27estats membres de la UE. L’enquesta es va fer del 15 de març al 14 d’abril de 2021. Es van fer entrevistes presencials en la mesura possible, però alguns dels participants van haver de respondre l’enquesta en línia a causa de les restriccions per la Covid-19.

Cal recordar que el Pacte verd europeu és la prioritat principal de la Comissió Europea. Partint de les propostes que va presentar la Comissió, el Parlament Europeu i els estats membres van arribar al compromís de fer que la UE assoleixi la neutralitat climàtica d’aquí al 2050 i també de reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle com a mínim un 55% de cara al 2030, tenint com a referència els nivells de l’any 1990. Aquests compromisos ara formen part de la Llei europea del clima, que es va promulgar el 30 de juny de 2021. A fi d’assolir aquests objectius, el 14 de juliol de 2021 la Comissió presentarà el paquet de propostes legislatives ‘Preparats per al 55’. Aquesta reforma profunda dels instruments de què disposa la UE per prendre mesures en els àmbits de l’energia i del clima inclourà la revisió de la legislació vigent i tota una sèrie d’eines noves. Font: Comissió Europea