Sistema alimentari sostenible de la UE: obert el plaç de consultes públiques

maig 5, 2022 | Notícies

La UE ha engegat el termini de consulta pública a la proposta de reglament que té com a finalitat fer sostenible el sistema alimentari de la UE i integrar la sostenibilitat en totes les polítiques relacionades amb els aliments.

Aquest reglamanet establirà els principis i objectius generals, així com els requisits i les responsabilitats de tots els agents del sistema alimentari de la UE.

Més concretament, establirà normes sobre:
·L’etiquetatge de la sostenibilitat dels productes alimentaris.
·Els criteris mínims per a l’adquisició pública sostenible d’aliments.
·La governança i el seguiment de la Seguretat alimentària.

Podeu fer les vostres aportacions aquí.