Tractades per mitjans aeris 17.500 ha per al control de la processionària del pi

des. 17, 2019 | Notícies

Recentment ha finalitzat un any més la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària (Thaumetopoea pityocampa), la coneguda eruga que s’alimenta de les fulles dels pins.

El tractament més efectiu per combatre la processionària en l’àmbit forestal és l’aeri que s’aplica a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. A escala local, encara es poden aplicar altres tipus de tractaments de control, però sempre amb productes i tècniques autoritzats.

Tot i que continua la tendència a disminuir de les afectacions importants per processionària, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha mantingut l’esforç en les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Els treballs s’han realitzat a 17.500 ha, principalment al Prepirineu i al Pirineu però també a les comarques de Tarragona.

Cal destacar que la persistència i el manteniment d’aquests tractaments de control contribueix al fet que la gravetat de les afectacions vagi disminuint, tot i que les perspectives no són gaire favorables en l’actual escenari de canvi climàtic.

També cal tenir en compte que l’objectiu d’aquests treballs no és erradicar aquest organisme sinó contribuir a l’equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. Aquesta plaga, a més d’originar urticària i trastorns al·lèrgics, ocasiona importants perjudicis a les economies locals com ara el turisme rural, la ramaderia o el sector forestal.

El producte que s’utilitza és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), compatible amb l’agricultura ecològica i no classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. El mateix estudi de seguiment dels tractaments mostra a més que la persistència d’aquest producte biològic desapareix abans de les tres setmanes.

Cal assenyalar que la mortaldat de les erugues de processionària en aquelles zones on el DARP ha aplicat tractament és superior al 80%. Així ho mostra un estudi de seguiment dels treballs efectuats que posa en relleu la seva efectivitat i argumenta que en les zones no tractades la mortalitat és inferior al 20%.