La ramaderia és responsable o mitigadora del Canvi Climàtic?

gen. 25, 2020 | Opinió |

Una gran part de l’opinió pública, especialment habitants de les ciutats, considera que la ramaderia té un important part de responsabilitat en l’escalfament global. Segons les estimacions del Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), el sector ramader global contribueix amb el 14% de les emissions de GEH generades per activitats humanes.

Davant d’aquesta afirmació parcial i sense matisacions, el Grup de Productors de Sud (GPS), que agrupa especialistes i institucions d’Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai, ha realitzat un treball científic sobre el rol de les terres de pastura en el balanç regional, segons recull la Borsa de Rosario.

Aquest estudi ha posat de manifest que en els països de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) s’estaria generant un segrest de carboni, és a dir que les emissions que produeixen els animals resulten més que compensades pel segrest de carboni que fan les pastures.

És destacable el cas d’Argentina, en el qual la seva ramaderia segresta 12 vegades més carboni del que emet. La mitjana en Mercosur seria de 3,5 més segrest que emissió. En el quadre adjunt es pot veure el resultat per països. Similars mesuraments es van realitzar per als cultius anuals i per als canvis d’ús de la terra provocats principalment per desforestació, resultant ambdues mesuraments en balanços negatius per a la regió. No obstant això, integrant els tres balanços, el resultat és positiu. L’Argentina segueix al capdavant, segrestant 6,7 vegades el carboni emès, mentre que els restants països se situen entre 1,1 i 2,1.

En conclusió, l’excedent de carboni generant per un sistema de pastures, per a l’alimentació ramadera especialment remugants que són els que més carboni produeixen, no només pot compensar les emissions de el sector rural en el seu conjunt sinó també, parcialment o totalment, les emissions de sectors no rurals. No obstant això, al no mesurar-lo i considerar només una part d’aquest flux d’intercanvi, el que es produeix, no el que segresta, porta a generalitzar conclusions errònies.

Jesús Domingo, soci d’Agroprés