Sergio García Torres, director general de Drets dels Animals

gen. 31, 2020 | Notícies

El Consell de Ministres ha nomenat a Sergio García Torres com a director general de Drets dels Animals dins del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. En el moment en què s’escriuen aquestes línies no se sap si aquesta Direcció General s’ocuparà o no dels animals de producció o es dedicarà més a altres segments com el dels animals de companyia, zoos, bous, caça i/o animals utilitzats en festes populars. Fins ara, la protecció dels animals de granja era un tema del Ministeri d’Agricultura i el que deixi de ser-ho, omple de preocupació al sector ramader.

Sergio García Torres ha cursat Estudis Superiors en Arts Aplicades a l’Escultura, titulació de Tècnic Superior en Arts Aplicades a l’Escultura per l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics la Palma. Ostenta la titulació homologada de la Comunitat de Madrid com a formador en posicionament i maneig de xarxes socials, expedida per la federació Regional d’Ensenyament de CC.OO.

En la seva experiència laboral, ha estat responsable de Relacions Institucionals d’ONGs internacionals, responsable de la campanya d’elaboració programàtica conjunta amb organitzacions polítiques, responsable de Comunicació d’ONGs del tercer sector, enfocades a la intervenció social i a la gestió de centres de reinserció juvenil i responsable de la creació i coordinació del departament de Comunicació.

D’altra banda, ha estat integrant del departament de comunicació d’organitzacions polítiques de caràcter municipal i de l’equip de comunicació d’ONGs especialitzades en Drets dels Animals, responsable de campanyes, community manager, social manager i posicionament d’empreses majoristes de bijuteria, responsable de manteniment de botiga en línia, actualització de productes, campanyes de promoció, responsable de bases de dades de clients, responsable de newsletters, disseny i elaboració.

J.D.M.