Creat el primer grup de normalització sobre autenticitat de l’etiquetatge

gen. 31, 2020 | Notícies

El Ministeri d’Agricultura i l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, han impulsat la creació d’un nou subcomitè tècnic de normalització sobre autenticitat dels aliments, és a dir, la concordança de les característiques d’un producte alimentari amb el declarat en l’etiquetatge.

Aquest grup de treball sobre autenticitat dels aliments, el primer en aquest àmbit a Espanya, permetrà definir la postura espanyola en els futurs estàndards europeus, que inclouran metodologies validades per a la verificació de l’autenticitat dels aliments (carns, peixos, etc.).

S’ha creat en paral•lel al comitè europeu de normalització CEN/TC 460 Food Authenticity, el principal objectiu és donar suport, a través de l’elaboració de normes, a les diferents reglamentacions europees que lluiten contra el frau alimentari, la protecció de les denominacions d’ origen i els drets dels consumidors.

El Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri ha assumit el lideratge d’aquest grup de treball de normalització de UNEIX, en què participen experts de totes les parts implicades: organismes de control de l’Administració pública, representants dels consumidors, les principals associacions de la indústria alimentària espanyola, centres tecnològics i universitats especialitzades en l’àmbit alimentari.

Tots ells aportaran el seu coneixement sobre els avenços tecnològics de el sector i participaran en el desenvolupament d’aquestes tècniques validades que permetran realitzar un control efectiu de l’autenticitat dels aliments.

Dins el programa inicial de treball s’ha inclòs la cooperació amb els diferents grups de treball europeus ja creats, que treballaran en l’harmonització de el concepte d’autenticitat i en la validació de metodologies per a la identificació d’aliments.

Aquest grup de treball forma part de Comitè Tècnic de Normalització CTN 34 Productes alimentaris de UNE, la secretaria gestiona FIAB (Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i Begudes).

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General de la Indústria Alimentària, té com a objectiu en matèria alimentària la producció d’aliments de qualitat, perseguint el frau i buscant l’excel•lència a través de l’actualització de la normativa alimentària.

J.D.M.