El glifosat

febr. 20, 2020 | Opinió |

L’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA) ha publicat els resultats de la seva revisió reguladora del glifosat després de rebre i considerar els comentaris públics sobre el tema. En la seva decisió provisional, l’EPA conclou una vegada més que no hi ha riscos per a la salut humana quan el glifosat s’utilitza seguint les normes indicades en l’etiqueta actual.

D’acord amb la Decisió de Revisió de Registre Provisional, l’agència ha avaluat exhaustivament el risc potencial per a la salut humana associat amb l’exposició al glifosat i va concloure que no hi ha riscos per a la salut pels usos registrats actualment del glifosat i que és poc probable que el glifosat sigui cancerigen per humans.

El glifosat és un herbicida àmpliament utilitzat que controla males herbes i pastures de fulla ampla i es va registrar per primera vegada el 1974. Els científics de l’EPA van realitzar una avaluació independent de les dades disponibles per al glifosat i van arribar a les següents conclusions:

• No hi ha riscos per a la salut humana pels usos actuals del glifosat. Quan s’usa en conseqüència, el glifosat no genera riscos per a nens o adults.

• No hi ha indicació que els nens siguin més sensibles al glifosat. Després d’avaluar nombrosos estudis, l’Agència no va trobar indicis que els nens puguin ser més sensibles per exposició intrauterina o postnatal. Com a part d’aquesta anàlisi, l’EPA va avaluar a totes les poblacions, inclosos nadons, nens i dones en edat de procrear.

• No hi ha evidència que el glifosat causi càncer en humans. L’Agència va concloure que no és probable que el glifosat sigui cancerigen per als humans. L’EPA va considerar un conjunt de dades significativament més extens i rellevant que l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC).

• No hi ha indicis que el glifosat sigui un disruptor endocrí. El glifosat es va sotmetre a un examen de Nivell I sota el Programa de detecció de disruptors endocrins de l’EPA i, segons tota la informació disponible, l’EPA va concloure que les dades existents no indiquen que el glifosat tingui el potencial d’interactuar amb les vies de senyalització d’estrògens, andrògens o tiroide.

De 1996 a 2018, els cultius tolerants a herbicides (HT), com els cultius tolerants a glifosat i glufosinat, van ocupar la major àrea de sembra de cultius biotecnològics.

Només en 2018, els cultius HT van ocupar 87.500.000 d’hectàrees o el 45% del total de 191.700.000 d’hectàrees de cultius biotecnològics plantats a nivell mundial.

J.D.M.