Volen que el MAPA apliqui la verema en verd a una superfície mínima del 30%

abr. 26, 2020 | Notícies

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Ministeri d’Agricultura (MAPA) que es comprometi a posar en marxa la verema en verd per a una superfície mínima del 30% a Catalunya i amb un pressupost suficient, i que cobreixi el 50% del valor del raïm destruït, més el cost de l’eliminació, com a mesures urgents per combatre la greu crisi del sector. Foto: UP

El sindicat agrari també està a l’espera que la Comissió Europea concreti mesures per al sector i aprovi flexibilitzar les ja existents en el marc del Pla de Suport Vitivinícola Espanyol (PASVE).

Així, UP ha indicat en un comunicat que aposta per la verema en verd “com la mesura que més pot contribuir a eliminar des de l’origen els excedents de producció, abans que es converteixin en vi i calgui aplicar altres mesures que no beneficiaran directament els viticultors”.

Cal assenyalar que es tracta d’una mesura voluntària per als viticultors, que eliminarien el raïm de determinades parcel.les abans de madurar per evitar els excedents abans que es produeixin. Itàlia aplica aquesta mesura des de fa més de 10 anys, de forma regionalitzada, amb primes que entre 3.800 i 4.500 euros per hectàrea per raïm genèric.

El MAPA té establert un sistema de càlcul de la prima de la verema en verd per a l’Estat espanyol, mitjançant el Reial Decret 1363/2018, de 2 de novembre, que només cobreix el 25% del valor del raïm destruït, quan el màxim que permet ara la Unió Europea és del 50%, com aplica Itàlia. Per això el sindicat reclama al Ministeri que modifiqui aquest Reial Decret per establir un import d’ajut que cobreixi el 50% del valor de la collita, de manera que sigui entre 2.500 a i 3.500 euros per ha, segons els rendiments de les parcel.les i preus mitjans de la zona dels darrers anys.

Unió de Pagesos també ha reclamat que el pressupost previst pel PASVE a l’Estat espanyol aquest 2020, que és de 210,33 milions d’euros sense la part que es va destinar a pagament únic, s’esgoti del tot i no s’executi la despesa en anys posteriors, perquè el sector necessita ara les ajudes, i més tenint en compte que la Unió Europea preveu aprovar la flexibilització de l’ús de les mesures dels programes.

A més, ha demanat al ministre d’Agricultura, Luis Planas, a través d’Unió d’Unions, que aprovi la destil.lació de crisi amb fons propis i amb destí per alcohol d’ús sanitari. UP considera que aquesta mesura ha de comportar un ajut suficient del Ministeri perquè el preu de compra del vi per destil.lar sigui prou elevat per no enfonsar el preu del vi amb denominació d’origen o amb indicació geogràfica protegida.