Pagats 16,68 milions dels ajuts directes dissociats i al boví de llet de la PAC 2019

abr. 26, 2020 | Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha començat a fer efectiu el pagament del 5% pendent dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019, una vegada s’ha verificat els límits pressupostaris de 2019. Els 32.420 beneficiaris inclosos en aquest pagament rebran un import total de 15,10 milions d’euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors. Foto: DARP

El DARP també abona el 10% pendent dels ajuts directes associats al sector del boví de llet, un cop verificats els límits pressupostaris de 2019. Els 1.985 beneficiaris inclosos en aquest pagament rebran un import total de 1,56 milions d’euros, corresponents als ajuts a explotacions que mantenen vaques alletants, i a explotacions de boví de llet i boví de llet amb drets especials de 2014.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins a l’aixecament de l’estat d’alarma imposat per l’estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclòs.

Tot i això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l’aplicació DUN. Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s’informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents, així com del termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau.