Reclamen un redisseny de les assegurançes per afrontar els efectes del canvi climàtic

març 23, 2021 | Notícies

Les gelades produïdes el darrer cap de setmana han afectat entre el 60 i el 100% de la producció de fruita de pinyol, al Segrià i en pera, a l’Horta de Lleida podria arribar fins al 50%, segons ha informat JARC. La fruita de pinyol i la de llavor tindria afectacions entre el 40 i el 80%, també a comarques com el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i el Baix Segre. Foto: JARC

Tanmateix, la majoria de productors no veuran compensades les seves pèrdues o només un percentatge molt baix, ja que no s’avaluen els danys per parcel·la (els productors solen tenir cultius diversificats repartits en finques en diferents ubicacions) i les franquícies, en cas de danys per fred, són molt altes. Per aquest motiu, JARC reclama al Departament i el Ministeri que augmentin les subvencions a Agroseguro perquè puguin millorar les condicions dels seus serveis, sense apujar el cost.

L’organització agrària ha assenyalat, així mateix, que els cultius d’ametlla tradicional, la primerenques llargueta i marcona, especialment amb les valls i zones fondes, també han patit una afectació de fins a un 70%. Els cultius de varietats de floració més tardana situats en regions fondes, també han sofert danys, donat que enguany s’ha avançat la floració. La situació respecte a l’assegurança per fred és similar, i per tant reclamen també que abaixin les franquícies i es valorin els danys per parcel·la i no per explotació.

Altres cultius com la vinya, cereals o farratges s’han pogut veure afectats en menor mesura i estan valorant els danys. Un altre factor que caldria tenir en compte a l’hora de redissenyar les condicions de les assegurances agràries són els potencials productius, que Agroseguro estima a la baixa, de forma que quan es produeix un sinistre perjudica l’agricultor.

Les assegurances, segons l’organització haurien de tenir un cost assumible per les empreses agràries i una cobertura adequada a la realitat del canvi climàtic. Segons Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de JARC, el que també seria desitjable és que els productors rebessin un preu digne per la seva producció, de manera que poguessin fer front a la despesa de l’assegurança.