Promoció dels productes agrícoles de la Unió Europea

març 24, 2021 | Opinió |

El sector agroalimentari europeu és un sector important dintre de la balança comercial de la Unió Europea (UE). L’any 2020 va assolir un nou rècord i va augmentar un 22% respecte l’any anterior. Concretament, aquest sector va facturar 14.36 bilions d’euros.

En altres paraules, malgrat la crisi del coronavirus i l’augment de les importacions, les empreses europees varen seguint exportant els productes de qualitat europea arreu del món.

Però, què fa la Unió Europea per ajudar als productors a obrir nous mercats de productes agroalimentaris? La UE impulsa les exportacions de productes agroalimentaris de qualitat a través de dues accions, l’una a través de l’ajut per accions de promoció dels productes agroalimentaris al mercat interior i exterior comunitari i d’altra banda, a través de les missions diplomàtiques i comercials dutes a terme directament per la Comissió Europea a països no europeus.

La Unió Europea té un programa específic per promoure els productes agroalimentaris europeus dintre del mercat interior i exterior a la vegada que sensibilitza als consumidors dels esforços dels agricultors europeus per subministrar productes de qualitat. Aquest programa preveu el co-finançament de les accions de promoció que puguin fer associacions professionals o interprofessionals. El pressupost per aquestes accions per l’any 2021 és de 182,9 MEURs.

Quins productes poden beneficiar-se d’aquests programes? Els productes agroalimentaris que es poden beneficiar d’aquestes accions d’informació i promoció dels productes agroalimentaris són majoritàriament dels productes que pertanyen a l’annex I Tractat de Funcionament de la Unió Europea, (a l’excepció del tabac i amb alguna particularitat quan es tracta de vi). Les accions, s’han de preveure per una durada d’entre un any i màxim tres anys.

Les accions, segons els participants poden ser: ‘simples’ és a dir, presentats per una o vàries entitats d’un Estat membre o ‘múltiples’ és a dir, presentades per dues entitats que pertanyin almenys a dos Estats membres, la CHAFEA (Agència executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació) disposa d’un cercador d’entitats que desitgen participar en aquests programes.

Alguns dels productes que ja s’han beneficiat d’aquests ajuts hi ha la carn de xai, l’oli d’oliva o la carn de porc ibèric. En la promoció, es mostrarà el producte, amb l’eslògan ‘Enjoy it’s from Europe’.

La gestió d’aquests programes la fa la Comissió Europea i es pot trobar informació a la pàgina de licitacions de la Comissió Europea (funding and tender opportunities) buscant al cercador ‘grants’ posant la paraula ‘quality’.

Per a més informació, mirar la pàgina web de la Agència executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació (sigles en anglès CHAFEA), el reglament Reglament (UE) n °1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22d’octubre de 2014 , sobre accions d’informació i de promoció relatives a productes agraris en el mercat interior i a països tercers, i per el qual es deroga el Reglament (CE) n °3/2008 del Consell.

Finalment, cal esmentar que el termini per presentar sol.licituds per beneficiar-se d’aquests programes és l’11 de maig de 2021.

Elisenda Fatjó-Vilas.Tècnica d’Agricultura de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i sòcia d’Agroprés

*Les opinions expressades per l’autor són personals i no vinculen a la institució a on treballa