Promoció dels productes agrícoles de la Unió Europea

El sector agroalimentari europeu és un sector important dintre de la balança comercial de la Unió Europea (UE). L’any 2020 va assolir un nou rècord i va augmentar un 22% respecte l’any anterior. Concretament, aquest sector va facturar 14.36 bilions d’euros.

En altres paraules, malgrat la crisi del coronavirus i l’augment de les importacions, les empreses europees varen seguint exportant els productes de qualitat europea arreu del món.  

Però, què fa la Unió Europea per ajudar als productors a obrir nous mercats de productes agroalimentaris? La UE impulsa les exportacions de productes agroalimentaris de qualitat a través de dues accions, l’una a través de l’ajut per accions de promoció dels productes agroalimentaris al mercat interior i exterior comunitari i d’altra banda, a través de les missions diplomàtiques i comercials dutes a terme directament per la Comissió Europea a països no europeus.  

La Unió Europea té un programa específic per promoure els productes agroalimentaris europeus dintre del mercat interior i exterior a la vegada  que sensibilitza als consumidors dels esforços dels agricultors europeus per subministrar productes de qualitat. Aquest programa preveu el co-finançament de les accions de promoció que puguin fer associacions professionals o interprofessionals. El pressupost per aquestes accions per l’any 2021 és de 182,9 MEURs.  

Quins productes poden beneficiar-se d’aquests programes? Els productes agroalimentaris que es poden beneficiar d’aquestes accions d’informació i promoció dels productes agroalimentaris són majoritàriament dels productes que pertanyen a l’annex I Tractat de Funcionament de la Unió Europea, (a l’excepció del tabac i amb alguna particularitat quan es tracta de vi). Les accions, s’han de preveure per una durada d’entre un any i màxim tres anys.  

Les accions, segons els participants poden ser: ‘simples’ és a dir, presentats per una o vàries entitats d’un Estat membre o ‘múltiples’ és a dir, presentades per dues entitats que pertanyin almenys a dos Estats membres, la CHAFEA (Agència executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació) disposa d’un cercador d’entitats que desitgen participar en aquests programes.  

Alguns dels productes que ja s’han beneficiat d’aquests ajuts hi ha la carn de xai, l’oli d’oliva o la carn de porc ibèric. En la promoció, es mostrarà el producte, amb l’eslògan ‘Enjoy it’s from Europe’.  

La gestió d’aquests programes la fa la Comissió Europea i es pot trobar informació a la pàgina de licitacions de la Comissió Europea (funding and tender opportunities) buscant al cercador ‘grants’ posant la paraula ‘quality’. 

Per a més informació, mirar la pàgina web de la Agència executiva de consumidors, salut, agricultura i alimentació (sigles en anglès CHAFEA), el reglament Reglament (UE) n ° 1144/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014 , sobre accions d’informació i de promoció relatives a productes agraris en el mercat interior i a països tercers, i per el qual es deroga el Reglament (CE) n ° 3/2008 del Consell. 

Finalment, cal esmentar que el termini per presentar sol.licituds per beneficiar-se d’aquests programes és l’11 de maig de 2021.

Elisenda Fatjó-Vilas. Tècnica d'Agricultura de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i sòcia d'Agroprés 

*Les opinions expressades per l'autor són personals i no vinculen a la institució a on treballa